Poufność Przekierowano ze strony: Confidentiality ang. confidentiality

PoufnośćFunkcja bezpieczeństwa wskazująca obszar, w którym dane nie powinny być udostępniane lub ujawniane nieuprawnionym osobom, procesom lub innym podmiotom.

W bezpieczeństwie teleinformatycznym poufność realizowana jest zwykle przy pomocy szyfrowania. W praktyce funkcji poufności towarzyszy niemal zawsze funkcja integralności.

W prawie regulowane są przez przepisy dotyczące informacji niejawnej. Poufność zapewniana jest środki proceduralne i techniczne, takie jak Kancelaria tajna.

Zobacz też

Bibliografia

Poufność, Wikipedia pl

Confidentiality, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.