Jednoczesność (ITIL) Przekierowano ze strony: Concurrency (ITIL) ang. concurrency

Jednoczesność (współbieżność) - miara liczby użytkowników zaangażowanych w to samo działanie w tym samym czasie.[1]

Uwaga

Inny równoważny termin odpowiadający angielskiemu concurrency to współbieżność.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 4 października 2015 r.