Problem (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Concern (PRINCE2) ang. problem, concern

Problem (obawa) - rodzaj zagadnienia (inny niż wniosek o wprowadzenie zmiany czy odstępstwo), które Kierownik Projektu musi rozwiązać lub przekazać na wyższy szczebel zarządzania.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.