Komputerowe wspomaganie symulacji Przekierowano ze strony: Computer Aided Simulation ang. Computer Aided Simulation, CAS

Komputerowe wspomaganie symulacji – klasa systemów CAx, dzięki którym można przeprowadzić:
  • symulacje zjawisk podczas powstawania produktu MES,
  • symulacje obróbki w systemach rodzaju CAP (ang. Computer Aided Planning) / CAM (ang. Computer Aided Manufacturing),
  • symulacje kinematyki urządzeń wraz z badaniem kolizji,
  • symulacje przepływu materiałów podczas wytwarzania,
  • symulacje realizacji zleceń oraz zadań transportowych.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.