CAx Przekierowano ze strony: Computer Aided ang. computer aided, computer-aided technologies, computer-assisted

CAx (komputerowe wspomaganie) - klasa narzędzi i systemów wykorzystujących technologię komputerową do pomocy w wielu różnych aspektach zarządzania cyklem życia produktu (PLM), w tym projektowania, analiz, planowania produkcji, wytwarzania i eksploatacji produktów. Przyjmuje się, że klasa CAx obejmuje narzędzia służące automatyzacji procesów inżynierskie, w odróżnieniu od narzędzi słuących automatyzacji procesów biznesowych (np. MRP, MRP II, ERP) również związanych z wytwarzaniem.

Do szeroko rozumianej klasy rozwiązań CAx zalicza się:

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.