Komputerowe wspomaganie wytwarzania Przekierowano ze strony: Computer-aided manufacturing ang. Computer-aided manufacturing, Computer Aided Manufacturing, CAM

Komputerowe wspomaganie wytwarzania (wytwarzanie wspomagane komputerowo, komputerowo wspomagane wytwarzanie) – system komputerowy, który ma za zadanie integrację fazy projektowania i wytwarzania. Jeden z elementów zintegrowanego wspomagania wytwarzania (ang. Computer Integrated Manufacturing, CIM).

Cechą charakterystyczną systemu jest transformacja (przetwarzanie) obiektów (modeli powstałych w wyniku modelowania komputerowego 2D/3D; modeler może, ale nie musi być częścią składową programu CAM) na instrukcje maszynowe (dokładnie: na instrukcje sterujące pozycją narzędzia obróbczego maszyny sterowanej numerycznie (CNC), które umożliwiają wytwarzanie elementów.

Uwagi

Integracja systemów CAD/CAE/CAM umożliwia stworzenie cyfrowego modelu obiektu, przeprowadzenie analizy zachowania obiektu w warunkach rzeczywistej pracy oraz jego fizyczne wytworzenie przy zastosowaniu obrabiarek.

Zobacz też

CNC

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.