Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Przekierowano ze strony: Computer-aided engineering ang. Computer Aided Engineering, computer-aided engineering, CAE

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (komputerowo wspomagana inżynieria, komputerowo wspomagane konstruowanie) – oprogramowanie komputerowe wspomagające prace inżyniera takie jak CAD z obliczeniami wytrzymałości MES oraz tworzenie i archiwizacja programów NC offline CAS np. w zakresie testów technicznych i analiz projektów realizowanych komputerowo. Można spotkać się także z rozszerzeniem pojęcia CAE o CAP (ang. Computer Aided Planning).

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.