Mechanika komputerowa Przekierowano ze strony: Computational mechanics ang. computational mechanics

Mechanika komputerowa – pojęcie techniczne, wiążące mechanikę klasyczną i wytrzymałość materiałów z możliwościami obliczeń komputerowych. Mechanika komputerowa najczęściej wiązana jest z zaawansowanymi pakietami do modelowania przestrzennego konstrukcji mechanicznych oraz komputerową symulacją zachowań konstrukcji w warunkach eksploatacji. Drugą podstawową gałęzią narzędzi mechaniki komputerowej są programy CAE (ang. Computer Aided Engineering).

Oprogramowanie to umożliwia zamodelowanie i zasymulowanie dowolnych zjawisk fizycznych, zachodzących w układach o zróżnicowanym stopniu złożoności - począwszy od prostych brył, skończywszy na kompletnych zespołach części. Umożliwia symulację kinematyki lub dynamiki układu, analizę przepływu ciepła i masy, naprężeń i innych cech projektowanego wyrobu. Programy te, wykorzystując zaawansowaną algorytmikę MES (metody elementów skończonych) lub MEB (metody elementów brzegowych) pozwalają sprawdzać poszczególne elementy lub złożenia komponentów (zespoły lub wyroby) pod względem wytrzymałościowym. Pozwala to na znaczne przyspieszenie procesu projektowania i przede wszystkim na obniżenie kosztów projektowania.

Uwagi

Aplikacje, które zaprojektowane zostały jako komputerowe deski kreślarskie (ang. Computer Aided Design and Drafting, CADD) w chwili obecnej nie można już zaliczyć do oprogramowania wspomagającego projektowanie.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.