Część składowa rzeczy Przekierowano ze strony: Component part ang. component part

Część składowa rzeczy - wszystko, co nie może być od niej odłączone bez zmiany istoty całej rzeczy lub bez zmiany części składowej. Część składowa, do chwili zgodnego z prawodawstwem wyodrębnienia, nie może być odrębnym przedmiotem czynności prawnej i praw.

Aspekt prawny

Częściami składowymi nieruchomości mogą być:
  • posadowione na niej budynki,
  • trwałe urządzenia,
  • nasadzenia,
  • prawa związane z jej własnością.


Nierzadko nieruchomości mają też odmienną strukturę własności, jak np. w przypadku tzw. "'lokali wyodrębnionych'", gdzie pozostałe składowe zabudowy jak klatki schodowe, dojazdy, sam budynek i pobliskie grunty zwykle stanowią współwłasność (wspólnotę tę tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali, jak i dotychczasowy właściciel budynku, z którego lokale zostały wyodrębnione)[1]. Lokale te tworzy się zwykle ze współwłasności.

Wszystko to, co jest trwale związane z działką, według dawnej zasady superficies solo cedit (łac. to co jest na powierzchni przypada gruntowi), zwykle ma podobny stan prawny jak sama działka, od tej zasady jest wiele wyjątków np.:

  • lokal mieszkalny (zwykle z dostępem doń poprzez współwłasność) lub lokal o innym przeznaczeniu może stanowić odrębną składową, jeśli ustanowiona zostanie odrębna własność lokalu,
  • infrastruktura (np. służąca do doprowadzania wody, gazu ziemnego; grzewcza; kanalizacyjna; łącza prądu elektrycznego, internetu, telewizji kablowej, przemysłowej itp.) będąc na trwałe wbudowana w Nieruchomość, może nie należeć do części składowych działki lub budynku, jeżeli podmiot odpowiedzialny, zastrzegł (wyodrębnił) jej własność na terenie działki w odpowiedniej umowie.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.