Komunikacja w zespole międzykulturowym Przekierowano ze strony: Communication in intercultural workgroup ang. communication in intercultural workgroup

Komunikacja w zespole międzykulturowym – proces komunikacji w zespole składającym się z pracowników pochodzących z różnych kultur i środowisk. W związku z tym każdy z pracowników może posiadać odmienne zwyczaje i w różny sposób interpretować wysyłane do niego komunikaty. Aby temu zapobiec Stephen P. Robbins proponuje cztery reguły postępowania w takim zespole:
  • założenie z góry o możliwości wystąpienia różnic w zespole - zmieni to nastawienie do pracy i umożliwi szybszą komunikację;
  • położenie większego nacisku na opis powierzonego zadania niż na późniejszą interpretację bądź jego ocenę - dzięki czemu osoby komunikujące się zyskają pewność, że zostały dobrze zrozumiane;
  • zastosowanie empatii - próby zrozumienia drugiej strony zawsze zwiększają szanse na lepsze porozumienie się i współpracę;
  • potraktowanie własnej interpretacji nie jako ostatecznej i prawidłowej, ale jako coś co wymaga dalszych weryfikacji i sprzężenia zwrotnego ze strony osoby o odmiennej kulturze.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.