Cognitive walkthrough

Cognitive walkthrough - metoda badawcza używana przy ocenie użyteczności serwisów internetowych i aplikacji. Odpowiada na pytanie, jak łatwo jest użytkownikom (przede wszystkim nowym) wykonywać zadania związane z systemem. W metodzie przyjmuje się założenie, że nowi użytkownicy wolą uczyć się obsługi systemu przez wykonywanie zadań, niż np. przez czytanie instrukcji.

Spis treści

Historia

Metoda została rozwinięta na początku lat 90. przez Cathleen Wharton i zyskała szerszą popularność po tym, gdy została omówiona w osobnym rozdziale książki Jakoba Nielsena Usability Inspection Methods. Metoda opracowana przez Wharton wymagała zadawania czterech pytań na każdym etapie oraz prowadzenia obszernej dokumentacji dotyczącej analizy. W 2000 roku metoda cognitive walkthrough ponownie cieszyła się zainteresowaniem - była to reakcja na publikację Spencer. W publikacji opisywano zmiany wprowadzone do metody cognitive walkthrough w celu zwiększenia jej efektywności (np. liczba zadawanych pytań została ograniczona do dwóch). Warto jednak wspomnieć, że już w 1992 roku proponowano wprowadzenie zmian do metody cognitive walkthrough (Rowley, The Cognitive Jogthrough).

Działanie metody

Proces cognitive walkthrough rozpoczyna się od analizy zadań i podziału ich na sekwencję kolejnych kroków lub działań niezbędnych do realizacji zadania. Osoby oceniające (np. projektanci) przechodzą (ang. walkthrough) przez kolejne kroki, zadając sobie zestaw pytań na temat każdego z kroków i oceniając zachowanie systemu.Cathleen Wharton zaproponowała cztery pytania:
  1. Czy użytkownik będzie próbował osiągnąć efekt, który daje kolejny krok zadania? Czy będzie rozumiał, że ten krok jest konieczny do realizacji jego celów?
  2. Czy użytkownik zauważy, że dostępne jest prawidłowe działanie? (np. czy widzi przycisk?)
  3. Czy użytkownik rozumie, że krok zadania może być wykonany przez to działanie? )np. czy nie tylko widzi przycisk, ale czy także rozumie jego treść i w efekcie użyje przycisku?)
  4. Czy użytkownik otrzyma informację zwrotną od systemu? Czy zorientuje się, że wykonał prawidłowo to działanie?


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.