Tarcie poznawcze Przekierowano ze strony: Cognitive friction ang. cognitive friction

Tarcie poznawcze - wysiłek umysłowy konieczny do zakończenia wykonywanego zadania.

  • Niskie tarcie poznawcze występuje podczas wykonywania zadań, które cechują się prostymi wyborami, jednoznacznymi interpretacjami i akcjami przewidywalnymi przez umysł ludzki.
  • Wysokie tarcie poznawcze występuje w przypadku czynności wymagających namysłu, tłumaczenia lub kalkulacji.


Bibliografia

Tarcie poznawcze, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.