Zasady postępowania (ITIL) Przekierowano ze strony: Code of practice ang. code of practice

Zasady postępowania - zbiór wytycznych opracowany i udostępniony przez instytucję publiczną lub organizację normalizacyjną, taką jak ISO lub BSI. Wiele norm składa się z kodeksu postępowania i specyfikacji. Kodeks postępowania opisuje zalecane najlepsze praktyki.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.