Zamknięty (ITIL) Przekierowano ze strony: Closed (ITIL) ang. closed

Zamknięty - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) ostatni status w cyklu życia problemu, incydentu, zmiany, itp. W stanie zamkniętym nie można już podejmować żadnej akcji.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.