Klient (ITIL) Przekierowano ze strony: Client (ITIL) ang. client

Klient - ogólny termin oznaczający klienta, organizację biznesową lub końcowego odbiorcę. Na przykład, termin opiekun klienta może być używany jako synonim menedżera ds. relacji z biznesem (ang. BRM). Termin ten stosowany jest również w znaczeniu komputer używany bezpośrednio przez użytkownika - np.: komputer PC, urządzenie mobilne, stacja robocza. Część kliencka aplikacji, która jest używana bezpośrednio przez użytkownika - np. klient poczty.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.