Klasyfikacja (ITIL) Przekierowano ze strony: Classification (ITIL) ang. classification

Klasyfikacja - proces przypisywania czegoś do kategorii. Klasyfikacja jest stosowana w celu zapewnienia spójności systemu zarządzania i raportowania.[1]

Zazwyczaj klasyfikację stosuje się do:

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.