Odtworzenie przyspieszone (ITIL) Przekierowano ze strony: Ciepła gotowość (ITIL) ang. intermediate recovery

Odtworzenie przyspieszone - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) opcja odtwarzania, znana również jako ciepła gotowość. Przyśpieszone odtworzenie korzysta zazwyczaj z udostępnionego przenośnego lub stałego obiektu, który posiada komponenty systemów komputerowych i urządzeń sieciowych. Sprzęt i oprogramowanie muszą być skonfigurowane, a dane będą musiały być przywrócone jako część planu ciągłości usług informatycznych. Typowe czasy odtworzeniowe dla przyśpieszonego odtworzenia wynoszą od jednego do trzech dni.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.