Dyrektor administracyjny Przekierowano ze strony: Chief administrative officer ang. chief administrative officer, CAO

Dyrektor administracyjny – odpowiedzialny jest za administrowanie prywatnymi, publicznymi lub rządowymi przedsiębiorstwami. Jeden z najwyższych rangą członków organizacji. Najczęściej podlega bezpośrednio pod dyrektora generalnego, natomiast jego podwładnymi jest personel działu administracji, asystentki, recepcjonistki, personel sprzątający, personel techniczny administracji (wszystkie złote rączki) i inni w zależności od zakresu obowiązków. Bywa, że stanowisko to jest połączone z dyrektorem finansowym (dyrektor finansowo-administracyjny lub dyrektor ds. finansów i administracji).

Spis treści

Opis stanowiska

Do obowiązków dyrektora administracyjnego należy:

 • optymalizacja procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy,
 • zarządzanie i nadzorowanie pracy podległego personelu z działu administracji,
 • organizowanie sprawnej pracy biura poprzez tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur obowiązujących w firmie,
 • nadzorowanie wszystkich szkoleń pracowników, w tym szkolenia z zakresu BHP,
 • tworzenie, wydawanie i rozprowadzanie firmowych ustaw i instrukcji,
 • przegląd programów zasiłkowych, planów wynagrodzeń, zatwierdzanie ich i wdrażanie,
 • znajdowanie, pozyskanie i utrzymanie w odpowiednim stanie obiektów biurowych firmy,
 • koordynowanie pracy podległych działów,
 • nadzorowanie zaopatrzenia biura oraz zatwierdzanie wydatków na niezbędne materiały biurowe, urządzenia i wyposażenie firmy,
 • wpływanie na budowanie właściwego obrazu firmy w oczach klientów[1].


Wymagania zawodoweOsoby zatrudnione na tym stanowisku muszą spełniać kilka niezbędnych warunków. Należą do nich m.in.:

 • wykształcenie wyższe (zakres: finanse, ekonomia, zarządzanie, Administracja, prawo),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość języka obcego,
 • umiejętności specjalistyczne (np. wiedza dotycząca zarządzania budżetem, znajomość modułów systemu SAP).


Zobacz też

Bibliografia

Chief administrative officer, Wikipedia en

Dyrektor administracyjny, Praca.wp.pl 2010

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.