CIO Przekierowano ze strony: Chief Information Officer ang. Chief Information Officer

CIO (dyrektor działu informatyki) – osoba zarządzająca działem informatyki. Obecnie, ze względu na dynamiczny rozwój informatyki w przedsiębiorstwach oraz jej strategiczną rolę, CIO uważany jest za jedną z najważniejszych funkcji w długofalowym rozwoju organizacji. Odpowiada zwykle przed dyrektorem zarządzającym (CEO), operacyjnym (COO) lub CFO. CIO może również wchodzić w skład zarządu organizacji.

Spis treści

Rola i funkcja CIO

! Osobny artykuł: Role CIO.

Chief Information Officer to tytuł często nadawany osobom odpowiedzialnym w przedsiębiorstwie za zarządzanie informatyką i systemami komputerowymi, wspierającymi osiąganie celów organizacji. Rola informatyki w dzisiejszym biznesie stała się tak ważna, że CIO często jest określany jako kluczowy uczestnik w procesie ustalania celów strategicznych organizacji. CIO jest odpowiedzialny za zarządzanie implementacją technologii poprawiających obieg informacji i systemy zarządzania.

Zwykle CIO pozostawia decyzje techniczne pracownikom na niższych stanowiskach, lepiej znających szczegóły danego problemu, natomiast sami zajmują się ustalaniem celów związanych z zarządzaniem informatycznym i zgodnością w Budżetem. CIO jest zwykle zaangażowany w analizę i przebudowę funkcjonujących procesów. Może również brać udział w działaniach związanych z identyfikacją rozwojem nowych narzędzi informatycznych, restrukturyzacją infrastruktury fizycznej i informatycznej przedsiębiorstwa oraz z zarządzaniem wiedzą. Wielu CIO zajmuje się integracją planów krótkoterminowych i długoterminowej strategii ze zmieniającymi się warunkami środowiska internetowego.

Wiele obowiązków CIO pokrywa się z obowiązkami innej osoby odpowiedzialnej za kwestie związane z informatyką, a mianowicie z obowiązkami CTO (patrz Uwagi). Poniższa tabela pokazuje role osób zarządzających informatyką w podziale na tradycyjne obowiązki i role związane z tworzeniem wartości dodanej dla organizacji.

Rodzaj odpowiedzialności Tradycyjne role CIO i CTO Role CIO i CTO tworzące wartość dodaną
Strategia i planowanie
Kontrola
Usługi
Zarządzanie ryzykiem
Procesy biznesowe
Inicjatywy strategii IT
Infrastruktura fizyczna

i technologiczna organizacji


Źródło: CIO - CTO Chief Information Officer Chief Technology Officer: Changing Role na e-janco.com

Kwalifikacje

Mimo braku wyraźnie określonych kwalifikacji, jakie powinien posiadać CIO, wielu z nich posiada dyplomy z informatyki, inżynierii oprogramowania czy systemów informacyjnych. Coraz częściej menedżerowie zarządzający informatyką decydują się na studia MBA, aby poprawić swoje umiejętności zarządzania. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich czasach coraz ważniejsze stają się zdolności przywódcze, przedsiębiorczość i umiejętność długoterminowego planowania, często mające na tym stanowisku większe znaczenie niż "twarde" informatyczne umiejętności. Często zdarza się, że funkcję CIO sprawuje osoba nie mająca dyplomu z nauk informatycznych, natomiast wyróżniająca się umiejętnością skutecznego zarządzania projektami.

Uwagi

Inną ważną funkcją w zarządzaniu informatyką jest Chief Technology Officer (CTO). Podczas gdy CIO zarządza systemem w ramach istniejących technologii, CTO pracuje nad rozwijaniem nowych technologii, mogących przyczynić się do wzrostu przedsiębiorstwa. Kiedy w organizacji występują oba te stanowiska, CIO jest odpowiedzialny za procesy i procedury wspierające przepływ informacji, natomiast CTO jest odpowiedzialny za infrastrukturę technologiczną.

Więcej na temat tego stanowiska w artykule CTO.

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.