Test chi-kwadrat Przekierowano ze strony: Chi-squared test ang. chi-squared testTest chi-kwadrat (χ2, test zgodności chi-kwadrat) – każdy test statystyczny, w którym statystyka testowa ma rozkład chi kwadrat, jeśli teoretyczna zależność jest prawdziwa. Test chi-kwadrat służy sprawdzaniu hipotez. Innymi słowy wartość testu oceniana jest przy pomocy rozkładu chi kwadrat. Test najczęściej wykorzystywany w praktyce. Możemy go wykorzystywać do badania zgodności zarówno cech mierzalnych, jak i niemierzalnych. Jest to jedyny test do badania zgodności cech niemierzalnych.

Spis treści

Interpretacja

Otrzymaną wartość znormalizowanego testu ocenia się przy pomocy rozkładu chi kwadrat. Polega to na obliczeniu prawdopodobieństwa otrzymania wartości testu równej lub większej, niż otrzymanej przez nas. Ponieważ takie obliczenia są dość skomplikowane, najczęściej korzysta się z danych zamieszczonych w odpowiednich tablicach.

Mając odpowiednie prawdopodobieństwo, należy określić jego najmniejszą wartość, dla której jesteśmy w stanie zaakceptować hipotezę jako prawdę. Zbyt duże lub za małe prawdopodobieństwo świadczy o złym wyniku (lub o wyniku nieuczciwym). Wynika to z faktu, że dane podlegają pewnemu rozkładowi, więc bardzo mało prawdopodobne jest, aby wszystkie otrzymane wyniki tak dobrze pasowały do modelu teoretycznego.

Zastosowania

Test chi-kwadrat jest najważniejszym testem nieparametrycznym. Znajduje zastosowania w rachunku błędu pomiarowego, ekonomii i naukach społecznych.

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • J. R. Taylor: Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.