Raport z Punktu Kontrolnego (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Checkpoint Report ang. Checkpoint Report

Raport z Punktu Kontrolnego - raport o postępach prac każdego członka zespołu oparty na informacjach zebranych w trakcie przeglądu w punkcie kontrolnym, który jest przekazywany przez zespół Kierownikowi Projektu i dostarcza dane sprawozdawcze, tak jak określono w Planie Etapu i/lub Grupie Zadań.[1]

Spis treści

Skład

Raport z Punktu Kontrolnego powinien zawierać:

 • datę przeglądu w punkcie kontrolnym,
 • okres sprawozdawczy objęty raportem,
 • działania następcze z poprzednich raportów,
 • działania realizowane w okresie sprawozdawczym,
 • produkty zakończone w tym okresie,
 • prowadzone w tym okresie prace związane z jakością,
 • stan tolerancji dla Grupy Zadań,
 • zaistniałe i potencjalne problemy lub zagrożenia,
 • prace planowane na następny okres sprawozdawczy,
 • produkty, które mają być zakończone w kolejnym okresie.


Pochodzenie/ŹródłoKryteria jakości

 • uwzględnienie wszystkich pozycji Planu Etapu lub Planu Zespołu dla danego okresu,
 • zgodność pracy każdego członka zespołu z uzgodnionym harmonogramem,
 • uwzględnienie wyników prac wszystkich członków zespołu,
 • przedstawienie informacji o wszystkich problemach wymienionych w poprzednim raporcie, które są nadal nierozwiązane.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.