Polityka naliczania opłat (ITIL) Przekierowano ze strony: Charging policy (ITIL) ang. charging policy

Polityka naliczania opłat - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) polityka precyzująca cel procesu naliczania opłat i sposób, w jaki opłaty będą naliczane.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 12 października 2015 r.