Naliczanie opłat (ITIL) Przekierowano ze strony: Charging (ITIL) ang. charging

Naliczanie opłat - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) żądanie opłat za usługi informatyczne. Naliczanie opłat za usługi informatyczne jest opcjonalne i wiele organizacji decyduje się na traktowanie swojego dostawcy usług jako centrum kosztów.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.