Kierownik zmiany (MSP) Przekierowano ze strony: Change manager (MSP) ang. change manager

Kierownik zmiany – rola w programie. Podlega kierownikowi zmiany biznesowej (KZB) i może działać na poziomie projektu, wspierając realizację korzyści, poprzez skupienie się się na realizacji konkretnej korzyści.[1]

Uwaga

Rolę kierownik zmiany należy rozumieć w odniesieniu do konkretnej zmiany biznesowej i powiązanych z nią korzyści.

Zobacz też

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.