Historia zmian (ITIL) Przekierowano ze strony: Change history (ITIL) ang. change history

Historia zmian - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) informacja o wszystkich zmianach przeprowadzonych dla elementu konfiguracji przez cały okres jego życia. Historia zmian zawiera wszystkie zmiany dotyczące tego elementu konfiguracji (ang. CI).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.