Technika sterowania zmianami (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Change control technique (PRINCE2) ang. change control technique

Technika sterowania zmianami - technika definiowana w edycji PRINCE2 z 2005 r, obejmująca procedury i formularze, zalecane do stosowania w przypadku wszystkich zmian produktów specjalistycznych, jeśli organizacja lub program nie posiada własnej techniki zarządzania zmianami. W edycji PRINCE2 z 2009 r. nie jest opisana.

Spis treści

Podstawowe zasadyRodzaje zmian

W PRINCE2 każda zmiana jest traktowana jako zagadnienie. Zmianami mogą być:
 • wniosek o zmianę ustaleń odnośnie tego, co projekt ma dostarczyć,
 • sugestia ulepszenia jednego lub więcej produktu projektu,
 • zapis bieżącego lub spodziewanego niepowodzenia w sprostaniu uzgodnionym wymaganiom.


W dwóch pierwszych przypadkach potrzeba zmiany jest zgłaszana jako wniosek o wprowadzenie zmiany, w przypadku trzecim jako odstępstwo.

Kroki w sterowaniu zmianami

Najważniejszymi krokami w sterowaniu zmianami są:
 1. Zarejestrowanie zagadnienia w Rejestr Zagadnień.
 2. Określenie priorytetu dla zagadnienia:
  • zmiana konieczna (musi być), bez której produkt projektu nie będzie działał,
  • zmiana ważna (powinno być), chociaż można bez niej funkcjonować chociaż przez jakiś czas,
  • zmiana pożądana (dobrze by było), ale nie niezbędna,
  • zmiana kosmetyczna (wskazane by było), nie posiadająca istotnego znaczenia,
  • zagadnienie niezwiązane ze zmianą (chciało by się jeszcze), brak zgody na zmianę.
 3. Analiza oddziaływania na projekt:
 4. Decyzja o dalszym postępowaniu z zagadnieniem:
  • odrzucenie,
  • zawieszenie,
  • zezwolenie na zmianę.


Do podejmowania decyzji dotyczących wniosków o wprowadzenie zmian uprawniony jest jedynie Komitet Sterujący. Może on delegować swoje uprawnienia w tym zakresie na Komisję ds. Zmiany. Decyzje w sprawie odstępstw podejmuje Kierownik Projektu, o ile można je usunąć w granicach tolerancji etapu. Tam gdzie nie jest to możliwe, Kierownik postępuje tak, jak w sytuacja nadzwyczajna (PRINCE2)|sytuacjach nadzwyczajnych.

Zobacz teżPozostałe Techniki PRINCE2:

Bibliografia

 • PRINCE2, Wikipedia en
 • PRINCE2, Wikipedia pl
 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.