Sterowanie zmianami (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Change control (PRINCE2) ang. change control

Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość, zakres, ryzyko i korzyści), zostaną odpowiednio: zdefiniowane, ocenione oraz zatwierdzone, odrzucone albo odroczone.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.


!

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.