Certyfikat Coacha ICC

Certyfikat Coacha ICC - dokument wydawany bezterminowo przez organizację International Coaching Community, który poświadcza, że osoba go posiadająca ukończyła kurs podstawowy ICC (poziom I). Oznacza to, że posiada podstawowe umiejętności konieczne dla Coacha, a także że jest uprawniona m.in. do posługiwania się narzędziami Coachingowymi. Osoba posiadająca ten dokument jest uprawniona do prowadzenia coachingu metodą ICC. Warto zaznaczyć, że certyfikat ICC nie uprawnia do prowadzenia Wykładów lub szkoleń z zakresu coachingu.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.