Centrum zysków ang. profit center

Centrum zysków - część korporacji, która bezpośrednio powiększa jej zyski (ang. profit). Każde centrum zysków w firmie jest traktowane jako oddzielny biznes, wobec tego zyski lub straty są liczone oddzielnie.

Spis treści

Pochodzenie terminu

Wyrażenie centrum zysku zostało utworzone przez Petera Druckera około 1945. Później odwołał je nazywając "jedną z największych pomyłek jakie popełniłem". Stwierdził, że centra kosztów istnieją tylko w obrębie biznesu i "Jedynym centrum zysku jest klient, którego czeku kontrola nie odrzuciła."[1] Deklaracja Druckera nie zmieniła faktu, że obecnie w wielu firmach i korporacjach poszczególne działy określa się mianem centrum zysków bądź centrum kosztów.

Zarządzanie centrum zysków

Menedżer centrum zysków jest odpowiedzialny zarówno za przychody, jak i koszty (wydatki), a zatem zyski. Oznacza to, że musi kierować aktywnościami generującymi przychody ze sprzedaży, co prowadzi do napływu gotówki i w tym samym czasie kontrolować koszty (wypływ gotówki). To sprawia, że zarządzanie centrum zysku stanowi większe wyzwanie niż zarządzanie Centrum kosztów. Zarządzanie centrum zysku jest analogiczne do prowadzeniem niezależnego przedsiębiorstwa, ponieważ zarówno przedsiębiorstwo jak i centrum zysku jest traktowane jako odrębny podmiot umożliwiający określenie wydatków i przychodów i zmierzenie jego zyskowności.

Charakterystyka

Korporacje i firmy mogą być organizowane w samodzielne centra zysku, gdzie przychody i wydatki są oddzielone od głównej działalności w celu określenia ich zyskowności. Bardzo często centra zysku są wydzielane z powodów rachunkowych, ponieważ wówczas zarząd może śledzić ile zysku osiąga każde centrum i porównać ich wydajności i zyski. Przykładami typowych centrum zysku jest sklep, organizacja sprzedaży i organizacja doradcza, których zyskowność może być zmierzona.

Zobacz też

Bibliografia

Profit center na Wikipedii en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.