Centrum wydruków ang. print center

Centrum wydruków – miejsce w firmie, w którym realizuje się kompleksowe usługi związane ze skanowaniem, drukowaniem i kopiowaniem Dokumentów oraz usługi pokrewne, takie jak oprawa dokumentów, czy laminowanie. Jest alternatywą dla drukarek indywidualnych czy rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach biurowych. Tworzone najczęściej w celu optymalizacji kosztów druku w firmie. Wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i indywidualne kody dostępu umożliwia zwiększenie dyscypliny korzystania z urządzeń drukujących i kopiujących.

Oferta

Centra wydruków, poza samym drukowaniem, często umożliwiają również szeroką gamę usług pokrewnych. Należą do nich, m.in.:
  • kopiowanie,
  • skanowanie,
  • laminowanie,
  • oprawa Dokumentów.


Centra wydruku są wyposażane w zależności od potrzeb w różnorodny sprzęt drukujący i zapewniający inne potrzebne usługi. Najczęściej jest to sprzęt wyższej klasy niż możliwy do zainstalowania na indywidualnych stanowiskach. Zgromadzenie sprzętu w jednym centrum ułatwia nie tylko kontrolę jego wykorzystania ale również konserwację i obsługę. Za dostarczenie materiałów eksploatacyjnych odpowiada najczęściej Administracja. Również koszty związane z drukiem dokumentów zaliczane są do kosztów administracyjnych.

Bezobsługowe Centrum Wydruku

Bezobsługowe Centra Wydruku (BCW) wykorzystywane są na uczelniach wyższych oraz w przedsiębiorstwach. Pozwalają na rozliczanie wydruków, kserokopii i skanów, za pomocą Elektronicznych Legitymacji Studenckich oraz Elektronicznych Kart Pracowniczych. System BCW składa się z kilku urządzeń:

  • urządzenie wielofunkcyjne (wyposażone w terminal do identyfikacji użytkowników i zliczanie jego prac),
  • kartomat BCW (aparat wrzutowy na monety oraz terminal i kartomat zintegrowane są w jedno urządzenie; pozwala uzupełniać konta użytkowników, dokonuje ich identyfikacji),
  • serwer (oprogramowanie zarządzające pracą systemu),
  • kiosk informacyjny (podłączone do niego są urządzenia wielofunkcyjne, pozwala m.in. określić parametry drukowania, sprawdzić stan konta)[1].


Dokumenty w ramach systemu BCW bardzo łatwo jest przesłać do wydruku. Można to zrobić za pomocą odpowiedniej strony internetowej, udostępnianej przez uczelnię bądź firmę, lub poprzez e- mail wysyłany wraz z załącznikiem na adres mailowy systemu wydruków[2]. Można również skorzystać „z komputerów znajdujących się w uczelnianej sieci LAN, na których jest zainstalowany sterownik drukarki BCW”[3].

Zobacz też

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.