Centrum logistyczne

Centrum logistyczne - obiekt funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, przystosowany do świadczenia usług logistycznych związanych z przyjmowaniem, magazynowaniem oraz wydawaniem towarów. Usługi te są świadczone przez podmioty gospodarcze, które są niezależne od nadawcy lub odbiorcy.

Centra logistyczne tworzą szkielet systemu transportowego, i są w nim głównymi węzłami przepływu towarów. Ich zadaniem jest usprawnianie przepływu rzeczowego.

Spis treści

Rodzaje centrów logistycznych i ich położenieJednym z najbardziej charakterystycznych trendów rozwojowych centrów logistycznych jest rozwój logistyki miejskiej (city logistics). Skupienie w nich zasobów dystrybucyjnych może ułatwić zarządzanie dostawami dotyczącymi zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorstw wewnątrz aglomeracji, poprzez planowanie i optymalizowanie procesów logistycznych.

Wyróżnia się trzy rodzaje centrów logistycznych:
 • Lokalne - utrzymywane przez firmy na własne potrzeby;
 • Regionalne - organizowane przez firmy logistyczne, oferujące swe usługi innym. W Polsce jest kilka takich centrów logistycznych:
  • Centrum logistyczne regionu Szczecin-Świnoujście;
  • Centrum logistyczne regionu Trójmiasto;
  • Centrum logistyczne regionu Wielkopolskiego;
  • Centrum logistyczne regionu Centralnego;
  • Centrum logistyczne regionu Śląskiego;
  • Centrum logistyczne regionu Wschodniego (północne);
  • Centrum logistyczne regionu Wschodniego;
  • Centrum logistyczne regionu Wschodniego (południowe).
 • Międzynarodowe.


FunkcjeW działalności centrów logistycznych można wyróżnić trzy rodzaje funkcji:
 • Funkcja zaopatrzeniowa:
  • przyjmowanie i magazynowanie towarów przeznaczonych dla celów produkcji;
  • konsolidacja dostaw zaopatrzeniowych dla celów produkcji;
  • kompletacja zestawów montażowych;
  • dostarczanie towarów do przedsiębiorstw produkcyjnych, w tym sekwencyjne dostawy na linie montażowe.
 • Funkcja produkcyjna:
  • podmontaż i montaż zespołów.
 • Funkcja dystrybucyjna:
  • pakowanie;
  • dostarczanie.


Zobacz też

Bibliografia

 • I. Fechner: Centra logistyczne Cel-Realizacja-Przyszłość, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2004
 • I. Fechner: Centra logistyczne, w: W. Rydzkowski (red.), Usługi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.