Centrum kosztów ang. cost center

Centrum kosztów – miejsce powstawania kosztów w organizacji, które nie wpływa bezpośrednio na powstawanie przychodu organizacji. Typowymi centrami kosztów są działy B+R, marketingu czy obsługi klienta. Ze względu na to, że centra kosztów nie mają bezpośredniego wpływu na wypracowywanie zysku firmy, często stają się obiektami cięć kosztów. Może to spowodować negatywne konsekwencje, gdyż centra kosztów wpływają na kondycję organizacji jako całości. Np. poziom obsługi klienta często znajduje odbicie w wynikach sprzedaży.

Centrum kosztów jest to miejsce powstawania kosztów, które jest niezmiernie ważne dla nowocześnie działających firm i gwarantuje im właściwe określenie zyskowności i dobre zaplanowanie budżetu. W centrum kosztów definiuje się symbole klasyfikacji kosztów, które wykorzystuje się przy planowaniu budżetu. Kryteria podziału kosztów powstają w zależności od celów, dla których koszty się oblicza, sumuje, prezentuje i komunikuje. Dzięki stosowaniu tego rodzaju klasyfikacji możemy w dokładniejszy sposób rozdzielać koszta i przychody na poszczególne działy w firmie, co daję nam możliwość wglądu w aktualny stan finansów firmy.

Zobacz też

Bibliografia

Centrum kosztów i jego kontrola na Encyklopedii Zarządzania

Centrum kosztów na Wikipedii.en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.