Centrum dystrubucji

Centrum dystrybucji - magazyn w którym składowane są towary przeznaczone do wysłania ich do detalistów, hurtowników lub konsumentów. Centrum jest kluczowym elementem w procesie realizacji zamówień.

Spis treści

MagazynowaniePodstawowymi zadaniami centrum dystrybucji jest przyjmowanie dużych dostaw towarów, przygotowywanie i wysyłanie towarów do odbiorców oraz składowanie towarów. W procesie magazynowania ważne jest dla dystrybutorów, aby zachować dużą różnorodność produktów, ich dostępność oraz zminimalizować Koszty magazynowania. Te priorytety wymagają zdolności szybkiego uzupełniania zapasów.

Centrum dystrybucji posiada trzy strefy:
 • strefa przyjęć;
 • strefa składowania;
 • strefa wydań.

Proces magazynowania

Podstawowymi działaniami podejmowanymi w centrum dystrybucji są:
 • przyjęcie towaru:
  • sprawdzenie czy towar jest nieuszkodzony i czy jest we właściwej ilości;
  • proces wyładunku;
  • wypełnienie odpowiednich dokumentów.
 • składowanie towaru;
 • wewnętrzne operacje;
 • wysyłka towaru:
  • załadunek;
  • przygotowanie i wydanie odpowiednich dokumentów (list przewozowy, dowód dostawy - WZ, handlowy dokument identyfikacyjny).


RodzajeW zależności od rodzaju dystrybucji wyróżnia się:
 • magazyn centralny;
 • magazyn przeładunkowy - Cross-docking;
 • magazyn Pick-by-line.


Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.