Centrum doskonałości (PRINCE2) ang. centre of excellence

Centrum doskonałości - jednostka organizacyjna koordynująca portfel, programy i projekty określająca standardy, zapewniająca spójność metod i procesów, zarządzanie wiedzą, nadzór i szkolenia.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.