Cash manager ang. cash manager

Cash manager – osoba odpowiedzialna za cash management organizacji. Zajmuje się głównie sprawami związanymi z krótkoterminowymi przepływami finansowymi i z rezerwami gotówkowymi. Często cash management organizacji jest zlecany osobom spoza organizacji, np. odpowiednim pracownikom banków czy kancelarii prawnych obsługujących przedsiębiorstwo.

Spis treści

Funkcja cash managera

Głównymi funkcjami cash management w organizacji są:
 • planowanie popytu na pieniądz,
 • dysponowanie środkami,
 • kontrola płynności.


Cash manager jest odpowiedzialny za kontrolowanie rentowności przedsiębiorstwa oraz potencjalnego ryzyka dla organizacji. Często także pełnią funkcję doradczą i rekomendują konkretne działania głównemu kierownictwu (lub klientom) w zakresie możliwych opcji wydatków lub inwestycji. Cash manager monitoruje też wydatki pracowników, a czasami bierze udział w opracowywaniu strategii finansowej przedsiębiorstwa.

Zadania cash managera

Podstawowymi zadaniami cash managera są zatem planowanie i analiza przepływów środków pieniężnych w krótkich okresach oraz kontrola efektywności procedur operacyjnych związanych z przepływem środków pieniężnych i ewentualne działania poprawiające efektywność tych procedur.

Do zadań szczegółowych cash managera możemy zaliczyć też takie działania jak:
 • kontrola spływu należności,
 • realizowanie bieżących płynności wierzycielom,
 • lokowanie nadwyżek środków pieniężnych,
 • poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
 • ograniczanie ryzyka kursowego,
 • przygotowywanie raportów na temat przepływów pieniężnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przepływami środków pieniężnych,
 • utrzymywanie stosunków z bankami.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.