Kapitalizacja (ITIL) Przekierowano ze strony: Capitalization (ITIL) ang. capitalization

Kapitalizacja - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) oznaczenie głównych kosztów jako kapitałowe, nawet gdy nie zamówiono żadnych zasobów. Kapitalizacja ma na celu podzielenie wpływu kosztów na wiele okresów sprawozdawczych. Najczęstszym przykładem jest rozwijanie oprogramowania lub zamówienie licencji na oprogramowanie.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.