Planowanie potencjału wykonawczego (ITIL) Przekierowano ze strony: Capacity planning (ITIL) ang. capacity planning

Planowanie potencjału wykonawczego - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) czynność w ramach procesu zarządzania potencjałem wykonawczym podejmowana w celu stworzenia planu zarządzania potencjałem wykonawczym.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.