Model Dojrzałości CMMI (ITIL) Przekierowano ze strony: Capability Maturity Model Integration (ITIL) ang. Capability Maturity Model Integration, CMMI

Model Dojrzałości CMMI - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) procesowe podejście do doskonalenia, zdefiniowane na uniwersytecie Carnegie Mellon w Stanach Zjednoczonych przez Software Engineering Institute (SEI). Model Dojrzałości CMMI pomaga organizacjom określić niezbędne elementy skutecznego procesu. Może zostać użyty jako zalecenia doskonalenia procesu w projekcie, zespole lub całej organizacji. CMMI pomaga w zintegrowaniu tradycyjnie rozdzielonych funkcji w organizacji, ustaleniu celów doskonalenia procesów, a także jest punktem odniesienia w ocenie obecnych procesów.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.