Typ zgłoszenia (ITIL) Przekierowano ze strony: Call type (ITIL) ang. call type

Typ zgłoszenia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) kategoria używana do rozróżniania zgłoszeń do centrum obsługi użytkowników (ang. service desk). Typowe zgłoszenia to: incydent, wniosek o usługę oraz reklamacja.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.