Zgłoszenie (ITIL) Przekierowano ze strony: Call (ITIL) ang. call

Zgłoszenie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) rozmowa telefoniczna pomiędzy użytkownikiem, a centrum obsługi użytkowników. Rozmowa może zakończyć się zarejestrowaniem wniosku o usługę lub incydentu.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.