Całkowite koszty użytkowania (ITIL) ang. total cost of utilization, TCU

Całkowite koszty użytkowania - metoda w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) wspomagająca podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji i modeli źródeł świadczenia usługi. Ocenia koszt korzystania z usługi informatycznej w całym cyklu jej życia.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.