CPT (incoterms)

CPT (Carriage Paid To) - incoterm typu C. Odpowiednik CFR w transporcie innym niż morski i wodny śródlądowy ( w tym intermodalny).

Do obowiązków sprzedającego należy:
  • dostarczenie towaru do przewoźnika;
  • przekazanie faktury bądź równoznacznej wiadomości elektronicznej;
  • dokonanie formalności związanych z eksportem;
  • opłacenie kosztów eksportu,
  • opłacenie transportu (frachtu) do miejsca uzgodnionego z odbiorcą;
  • pokrycie kosztów załadunku towaru na środek transportu.


Bibliografia

  • Wojciech Stępień: CPT, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.