Diagram strzałkowy Przekierowano ze strony: CPA (narzędzie) ang. arrow diagram, Critical Path Analysis, CPADiagram strzałkowy
Nowe narzędzie
Zarządzanie jakością
Przykład


Diagram strzałkowy (wykres strzałkowy, diagram sieciowy, wykres sieciowy, plan sieciowy, diagram analizy ścieżki krytycznej, analiza ścieżek krytycznych) - narzędzie opisujące w sposób graficzny powiązania pomiędzy planowanymi działaniami, składającymi się na wykonanie określonego przedsięwzięcia. Obrazowo (wizualnie) reprezentuje zamierzony plan pracy, przy zwróceniu uwagi na czynności krytyczne i zapasy czasowe. Technika ta znajduje zastosowanie jako tzw. analiza ścieżek krytycznych lub w rozwiniętej formie - jako wspomagana komputerowo metoda. Jest jednym z nowych narzędzi zarządzania jakością.

Spis treści

Zastosowanie

Diagram strzałkowy ilustruje powiązania między działaniami, składającymi się na realizację określonego przedsięwzięcia(np. projektu). Diagram znajduje zastosowanie do:
 • określenia listy działań niezbędnych do wykonania określonego zadania (planowanie działań)
 • określenia wzajemnych zależności działań, tj. wzajemnego wynikania (ustawienie działań w kolejności)
 • prognozowania czasu potrzebnego na realizację całego przedsięwzięcia, poprzez oszacowanie czasu trwania poszczególnych działań (z przyjęciem jednakowej jednostki czasu)


Opis

Procedura budowy diagramu strzałkowego:
 1. Zdefiniowanie planowanego przedsięwzięcia (określenie m.in. początku i końca przedsięwzięcia)
 2. Określenie listy czynności niezbędnych do wykonania przedsięwzięcia
 3. Oszacowanie czasu trwania (realizacji) poszczególnych czynności (należy przyjąć jednakową jednostkę czasu)
 4. Określenie kolejności występowania czynności (niektóre czynności mogą być wykonywane jednocześnie)
 5. Narysowanie diagramu (sieci działań) (w zależności od rodzaju rysowanej sieci należy odpowiednio oznaczyć wierzchołki i strzałki; wpisuje się na wykresie czynności i czas realizacji każdej z nich, czasami uzupełnia się diagram o dodatkowe informacje, np. o najwcześniejsze i najpóźniejsze terminy rozpoczęcia czynności, jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie itp.)
 6. Przeprowadzenie analizy diagramu
  • określenie zapasów czasowych dla poszczególnych czynności
  • wyznaczenie ścieżki krytycznej (najdłuższej drogi w sieci, która wyznacza najkrótszy możliwy czas ukończenia przedsięwzięcia, a w której znajdują się czynności krytyczne, tj. takie, które nie mają zapasu czasu)
  • obliczenie czasu potrzebnego do wykonania całego przedsięwzięcia
  • dokonanie analizy środków, jakich należy użyć, aby zrealizować przedsięwzięcie w terminie


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • J. Żuchowski, E. Łagowski: Narzędzia i metody doskonalenia jakości Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004
 • A. Hamrol, W. Mantura: Zarządzanie Jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998
 • J. Łańcucki: Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.