Gotowy produkt komercyjny (ITIL) Przekierowano ze strony: COTS (ITIL) ang. commercial off the shelf, COTS

Gotowy produkt komercyjny - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) wcześniej istniejąca aplikacja lub oprogramowanie pośredniczące (ang. middleware), która może zostać zakupiona od podmiotu zewnętrznego (strona trzecia).[1]

Zobacz też

  • COTS w kategorii ogólnej

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.