COBIT (ITIL) ang. Control Objectives for Information and related Technology

COBIT - związany z fazą ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) zbiór najlepszych praktyk i wskazówek do zarządzania procesami IT. COBIT został opublikowany przez ISACA we współpracy z Brytyjskim Instytutem zarządzania IT.[1]

Obszerniejszy opis w artykule COBIT.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • COBIT® is protected by copyright under U.S. and other national/international laws. ISACA owns all rights, title and interest in COBIT;
  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.