CIMA ang. Chartered Institute of Management Accountants

CIMA
organizacja
ang. Chartered Institute of Management Accountants
data

ustanowienia
1919 r.
siedzibaLondyn

Wielka Brytania
język roboczyangielski
Strona internetowa
CIMA (Instytut Rachunkowości Zarządczej) - wiodąca i największa profesjonalna organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej, która powstał w 1919 roku w Londynie. Aktualnie liczy 195 000 członków i studentów w 176 krajach świata, pracujących w samym sercu globalnego biznesu.

Członkowie i studenci CIMA pracują w wielu branżach, w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA blisko współpracuje z pracodawcami i prowadzi wiodące badania, stale aktualizując ramy kwalifikacji, wymogi dot. doświadczenia zawodowego i kursów ustawicznego kształcenia by zapewnić, że pozostaje pierwszym wyborem pracodawców w procesie rekrutacji liderów biznesu i ekspertów z dziedziny finansów.

Profesjonalizm jest podstawą działalności CIMA. Każdy członek i student jest zobowiązany przestrzegać wysokich standardów, łącząc ze sobą rzetelność, wiedzę i wizję.

Linki zewnętrzne

Polski przewodnik o CIMA

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.