CIF (incoterms)

CIF (Cost, Insurance and Freight) - incoterm typu C. Stosowany jedynie w transporcie wodnym morskim i śródlądowym. Nakłada na sprzedającego obowiązek zawarcia na swój koszt umowy transporty do portu, załadunku, Frachtu oraz, w odróżnieniu od CFR, także zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów powstałych po załadunku na pokład.

Bibliografia

  • Kamil Budzyński: CIF, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.