Interakcja człowiek-komputer Przekierowano ze strony: CHI ang. human–computer interaction, HCI, man–machine interaction, MMI, computer–human interaction, CHI

Interakcja człowiek-komputer - wzajemne oddziaływanie pomiędzy człowiekiem, a komputerem zachodzące poprzez Interfejs użytkownika. W krajach anglosaskich mianem human-computer interaction określa się też interdyscyplinarną naukę zajmującą się projektowaniem interfejsów użytkownika oraz badaniem i opisywaniem zjawisk związanych z używaniem systemów komputerowych przez ludzi.

Spis treści

Cele

Najważniejszym celem HCI jest ulepszenie interakcji między użytkownikami, a komputerami poprzez dostosowanie komputerów do potrzeb użytkowników. Inne cele HCI obejmują m.in.:
 • metody i procesy stosowane w projektowaniu interfejsu użytkownika (np. stworzenie interfejsu dla określonej grupy osób zgodnie z wymaganymi ograniczeniami i optymalizacja do potrzeb użytkowników),
 • metody implementacji interfejsu,
 • techniki służące do oceny i porównania interfejsów,
 • opracowanie nowych interfejsów i technik interakcji.


Długoterminowym celem HCI jest taki sposób zaprojektowania systemu, aby zminimalizować barierę pomiędzy tym, co człowiek chce osiągnąć, a rozumieniem wymaganego zadania przez komputer.

Metody projektowania

Od kiedy w latach '80. powstała dyscyplina HCI, pojawiło się wiele metod dotyczących projektowania, a wśród nich m.in.:
 • Activity Theory (AT) - teoria używana w HCI do definiowania i studiowania kontekstu, w którym dochodzi do interakcji człowiek-komputer; wprowadza ona podstawy służące do rozważań dotyczących akcji odbywających się w tych kontekstach, jak również narzędzia analityczne i formy projektowania;
 • Projektowanie zorientowane na użytkownika - nowoczesne podejście do interakcji człowiek-komputer, zakładające, że użytkownicy odgrywają kluczową rolę w projektowaniu każdego systemu komputerowego;
 • Zasady projektowania interfejsu użytkownika - istnieje siedem zasad, które można wziąć pod uwagę w dowolnym momencie projektowania interfejsu użytkownika i w dowolnej kolejności:
  • tolerancja,
  • prostota,
  • przejrzystość,
  • Afordancje,
  • konsekwencja,
  • struktura,
  • wiadomość zwrotna.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.