CHAMPS2

CHAMPS2
Metoda
Zarządzanie programami
Logo CHAMPS2
WłaścicielUrząd Miejski w Birmingham
RozpowszechnianieUrząd Miejski w Birmingham

APMG
Powstanie2006 r.
CertyfikacjaAPMG
SpołecznośćOnline CHAMPS2 Community
okładka podręcznika

CHAMPS2 - Realising Transformational Change
Oficjalna strona internetowa


CHAMPS2 - metoda opracowana przez Birmingham City Council w Wielkiej Brytanii dla potrzeb zarządzania transformacją jaką przechodziło miasto Birmingham. W ciągu 10 lat, korzyści finansowe z inwestycji wynoszącej 591 milionów GBP osiągnęły ponad 2 miliardy GPB. Teraz ta sprawdzona metoda zarządzania zmianą jest dostępna także dla innych organizacji, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. CHAMPS2 jest modelem zarządzania zmianą, w którym siłą przewodnią jest wizja, a motorem działania oczekiwane korzyści. CHAMPS2 obejmuje cały proces zmiany biznesowej. Pomaga w zdefiniowaniu strategicznych potrzeb organizacji, a także zapewnia możliwość wyskalowania działań w zależności od zakresu wyzwań związanych z transformacją.

Spis treści

Charakterystyka

CHAMPS2 jest opartą na wizji i zorientowaną na korzyści metodą realizacji zmian organizacyjnych o szerokim zakresie, obejmującym cały proces realizacji zmian. Pomaga ona w określeniu strategicznych potrzeb organizacji, a następnie zapewnia odpowiednio dostosowany proces, gwarantujący osiągnięcie pożądanych wyników.

CHAMPS2 stosuje zarówno "twarde", jak i "miękkie" podejście do zarządzania zmianą. Podejście "twarde" to fazy, etapy i działania. Zmianę wywołują Strategiczne potrzeby, a ich efektem są Strategiczne wyniki.

Fazy

Zmiana obejmuje następujące fazy:
 • Faza 0 - Inicjowanie przekształceń (ang. Transformation Initiation)
 • Faza 1 - budowa wizji (ang. Visioning)
 • Faza 2 - kształtowanie i planowanie (ang. Shaping & Planning)
 • Faza 3 - projektowanie (ang. Design)
 • Faza 4 - stworzenie i realizacja usług (ang. Service Creation & Realisation)
 • Faza 5 - próbowanie i przekształcanie (ang. Proving & Transition)
 • Faza 6 - stabilizacja (ang. Stabilisation)
 • Faza 7 - realizacja korzyści (ang. Benefits Realisation)

Elementy miękkie

"Miękkie" elementy zarządzania zmianą to:
 • Zespół ekspertów zarządzania zmianą
 • Wizja dla przyszłej organizacji
 • Zarządzanie interesariuszami
 • Projektowanie ról
 • Tworzenie profili stanowisk
 • Komunikacja i konsultacje
 • Przygotowanie ludzi na zmiany
 • Wdrożenie zmian organizacyjnych
 • Ciągłe doskonalenie


Korzyści stosowania

 • Gwarancja, że transformacja zapewnia oczekiwane zmiany dla klientów i personelu oraz/lub w odniesieniu do kosztów.
 • Zapewnienie znaczącej wydajności i oszczędności, umożliwiających dalsze zmiany w biznesie.
 • Budowanie międzynarodowej zdolności zarządzania zmianą poprzez zakorzenienie CHAMPS2 w kulturze zmian organizacyjnych.
 • Ograniczenie ryzyka i kosztów, z zapewnieniem jasnych wskazówek, narzędzi i technik skutkujących wysokimi standardami w dostarczaniu programów.
 • Uaktualniona polityka, standardy i procedury wspierające nowe sposoby pracy.


Szkolenia i certyfikacja

Poziom Foundation

Egzamin na poziomie Foundation stanowi potwierdzenie zrozumienia istoty CHAMPS2; kurs szkoleniowy trwa zazwyczaj dwa dni i kończy się 45-minutowym egzaminem, jednak długość szkolenia zależy od organizacji przeprowadzającej szkolenie. Egzamin ma obecnie formę pisemną. Egzamin online dostępny będzie w przyszłości.

Format Egzaminu
 • Test wielokrotnego wyboru
 • 50 pytań w zestawie egzaminacyjnym
 • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 32 punktów (na 50 możliwych) - 64%
 • Czas trwania egzaminu - 45 minut
 • Pomoce naukowe niedozwolone.

Poziom Practitioner

Egzamin na poziomie Practitioner pozwala na zastosowanie wiedzy w różnych scenariuszach; kurs szkoleniowy trwa dodatkowe trzy dni i kończy się 2-godzinnym egzaminem, jednak długość szkolenia zależy od organizacji przeprowadzającej szkolenie. Egzamin ma obecnie formę pisemną. Egzamin online dostępny będzie w przyszłości.

Format Egzaminu
 • Test wielokrotnego wyboru
 • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 32 punktów (na 63 możliwe) - 50%
 • Czas trwania egzaminu - dwie godziny
 • Pomoce naukowe dozwolone.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 30 marca 2017 r.