CFR (incoterms)

CFR (Cost and Freight) - incoterm grupy C. W tej formule przyjmuje się, że towar został dostarczony w momencie załadunku na pokład statku.

Zgodnie z CFR sprzedawca ma obowiązek, na swój koszt dostarczyć produkt do portu, opłacić załadunek i Fracht, oraz dokonać odprawy celnej. Kupujący ponosi ryzyko utraty towar oraz zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów powstałych po załadunku na pokład.

CFR dotyczy jedynie transportu wodnego morskiego i śródlądowego.

Bibliografia

  • Kamil Budzyński: CFR, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.